Sct. Michaels
Aktuelt

Tilsynsrapport

Vi er som privat skole pålagt at have et certificeret tilsyn. Sct. Michaels Skoles tilsynsførende hedder Christian Friborg. Den tilsynsførende kommer på uanmeldte besøg i løbet af skoleåret.

Vi har netop modtaget tilsynsrapporten for i år, og den vil vi gerne dele, den er iøvrigt altid tilgængelig på skolens hjemmeside:

Som det fremgår af besøgsoversigten, har jeg besøgt Sct Michaels Skole to skoledage, hvor jeg besøgte klasser og overværede undervisning indenfor forskellige fagområder.

Jeg har konstateret at hverdagen og dermed undervisningen og atmosfæren på skolen, er tilbage på det høje niveau som var gældende før pandemien. Jeg har under mine besøg overværet en række lektioner, talt med elever, deltaget i morgensang, afholdt møder med lærere fra de besøgte klasser, med skolens leder og afdelingsleder. Alt i alt har jeg dannet mig et godt indtryk af en skole med et levende og dynamisk miljø, hvor høj faglighed og kreativitet er grundlaget for en stadig udvikling.

Jeg har desuden løbende orienteret mig på skolens hjemme- og Facebookside, om dens grundlag, statistiske oplysninger og de mange aktiviteter der foregår på stedet.

Jeg har haft lejlighed til, med skolens leder, at drøfte skolerelevante emner som økonomi, elever med særlige udfordringer, organisation af og samarbejde mellem de forskellige instanser omkring skolen og særlige vilkår som kan gælde her.

Det trygge læringsmiljø og de tydelige undervisere skaber gode rammer for faglig læring og udvikling af demokratisk dannelse. På Sct. Michaels Skole satses der både på træning af de grundlæggende faglige færdigheder og på udvikling af kreativitet, ansvarlighed og selvstændighed.

Som tilsynsførende på skolen, har jeg haft adgang til de oplysninger som jeg har anmodet om, hvad enten disse har vedrørt faglighed, trivsel og dannelse, eller andre forhold til oplysning om skolens drift og undervisning. Jeg har mødt en ledelse og et personale, som har budt et tilsyn velkomment og kunnet redegøre for deres faglige indsigt og ambitioner. Sct. Michaels Skole fremstår for mig, som en veldreven skole, byggende på faglighed, trivsel og tydelige grundlæggende værdier for børns liv og udvikling.

Ud over mine besøg på skolen og de iagttagelser jeg har gjort mig i den forbindelse, har jeg orienteret mig via skolens hjemmeside. Jeg har derved haft adgang til data som gør, at mit tilsyn har kunnet gennemføres på et kvalificeret grundlag.

Gå tilbage


Indmelding
Det er nemt at indmelde dit barn

Indmeld mit barn

bubble