Sct. Michaels
Skole

På Sct. Michaels er vi sammen om at være og om at lære. Alle bidrager til at styrke og udfordre hinanden, så vi kan udfolde vores potentiale og mærke vores muligheder.

Værdier på Sct. Michaels

At dannes som menneske varer hele livet. På Sct. Michaels lægger vi de første byggesten til resten af livet på et fundament af mange års kultur og traditioner.

På Sct. Michaels er vi et fællesskab, der bygger på det katolsk kristne livs- og menneskesyn – og det rækker hele vejen fra første dag i børnehaven til sidste skoledag i 9. klasse.

Det betyder, at vi - på tværs af alder, interesser og talenter - giver den enkelte rum til at være sig selv og plads til at vokse.

Det betyder også, at vi er sammen om at være og sammen om at lære, og at alle bidrager til at styrke og udfordre hinanden, så vi hver især kan udfolde vores potentiale.

Ethvert fællesskab bygger på, at vi har tillid til hinanden. En tillid, som også hviler på personalets engagement og stærke faglighed, som giver hver enkelt barn basis for at udvikle interesser og stærke sider.

Tillid giver trivsel, og trivsel er en nødvendig forudsætning for at lære og at udvikle sig. På Sct. Michaels har alle ansvar for hinanden, og vi har altid plads til et kram og en nødvendig snak.

For os går rummelighed og respekt hånd i hånd. Den enkeltes nysgerrighed og det fælles engagement skaber den tillid, åbenhed og tryghed, et stærkt fællesskab hviler på. 

Vores hverdag bygger på to sæt værdier:

-          Fællesskab og faglighed

-          Trivsel og traditioner

 

Skolens formål 

Stk. 1. Sct. Michaels Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

På Sct. Michaels Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

Sct. Michaels Skole er sig sin økumeniske opgave bevidst.

Sct. Michaels Skole skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

På Sct. Michaels Skole skal eleverne i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Sct. Michaels Skole skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.

Stk. 2. Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler mv.

Stk. 3. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 4. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 5. Uddybende bemærkninger til skolens formål om at drive en katolsk skole, der bygger på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn, er optaget som bilag til vedtægterne.

Åbent hus

Det er altid muligt at kontakte skolens kontor og aftale tidspunkt til et besøg og en rundvisning.
Ønsker man som forælder at være tilstede ved undervisning i klasserne, skal det på forhånd aftales med klassens lærere. 
Vi arrangerer åbent hus i forbindelse med emneuger på skolen, ligesom vi også i efteråret afholder åbent hus for elever til kommende 0. og 7. årgang.
Datoerne annonceres på hjemmesiden. 

Kontakt os

bubble