Sct. Michaels
Skole

På Sct. Michaels er vi sammen om at være og om at lære. Alle bidrager til at styrke og udfordre hinanden, så vi kan udfolde vores potentiale og mærke vores muligheder.

Skolepenge

Takster:

Skolepengetakst pr. 1.8.2021 - 1.8.2022:

1. barn:     1410 kr.

2. barn:     1270 kr. 

3. barn:     1020 kr. 

4. barn:          0  kr. 

 

Taksterne for SFO pr. 1.8.2021:

Heltid 875 kr. (ingen morgenpasning og eftermiddag til lukketid)

Heltid + morgenmodul 1025 kr.

Deltid 670 kr. (ingen morgen og afhentning senest kl. 14.30)

Deltid + morgenmodul 820 kr.

Kun morgenmodul 150 kr. (pasning fra åbning til skoletid) tilbydes også for 4. og 5.kl.

Man kan vælge morgenpasning alene, og spare noget på eftermiddagene, hvis man f.eks. ikke har brug for morgenpasning, og derfor kun vælger eftermiddagsmodul. 

 

Taksten for børnehave er uændret frem til 1.1.2021:

2038 kr. pr. md., herefter stiger taksten til 2038 kr.

 

Søskenderabat: 

Har man barn i børnehaven og yngre søskende i kommunalt tilbud, tildeles evt. søskendetilskud via den kommunale pladsanvisning.

Har man barn i børnehaven og i SFO betales der ½ takst for barnet i SFO. Er der barn i skole og sfo, og søskend i kommunal pasning gives halv takst i sfo, fra den måned der gives meddelelse til kontoret. Vi kan ikke trække oplysninger fra de kommunale systemer.

 

Fripladstilskud:

Der er mulighed for at søge fripladstilskud. Tilskuddet er beregnet udfra den personlige årsindkomst for det foregående år, og der skal vedlægges kopi af årsopgørelsen til ansøgningen. Der ansøges hvert skoleår, og der kan max. bevilges tilskud, så man som minimum skal betale 575,- kr. pr. måned. 

 

Indmelding
Det er nemt at indmelde dit barn

Indmeld mit barn

Fordybelsesuger

I løbet af året afholdes 4 fordybelsesuger. Her er det sædvanlige skema ude af drift. I...
Se alle aktiviteter
Se alle
aktiviteter

Aktuelt

Fugl eller fisk

0.klasserne har i to uger fordybet sig i emnet fugle.  Eleverne har været meget...

Guldaldermalerier - af nyere dato

I en af vores 5. klasser har vi en efterkommer af den store danske Guldaldermaler Johan...

Kreativiteten blomstrer

0.X. har lavet de skønneste robotter i billedkunst.

Herligt, når børnenes fantasi og...
Se alle indlæg
Se alle
indlæg
bubble