Sct. Michaels
Skole

På Sct. Michaels er vi sammen om at være og om at lære. Alle bidrager til at styrke og udfordre hinanden, så vi kan udfolde vores potentiale og mærke vores muligheder.

Skolehjemsamarbejde

Elever: som elev vil du indgå i et forpligtende fællesskab, som udvikler dig i samspil med dine kammerater, lærere og i det hele taget verden omkring dig. I undervisningen bliver du klogere, når du deltager aktivt og gør dit bedste for at være i dialog med andre omkring jeres læring.

Vi forventer derfor af dig:

 • At du møder udhvilet og forberedt til timerne
 • At du deltager aktivt i den daglige undervisning
 • At du engagerer dig i dine klassekammerater og indgår i et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed
 • At du deltager aktivt i alle skolens traditioner – eksempelvis morgensang, juleklip og skolefest.

 

Forældre: som forældre vil I opleve, at skolen prioriterer et tæt skole/hjem-samarbejde, hvor skolens forpligtende fællesskab har særlig fokus på jeres barns læring og trivsel.

Vi forventer derfor af jer:

 • At I hjælper med at gøre jeres barn undervisningsparat hver dag ved at sørge for, at han/hun er udhvilet og forberedt til timerne
 • At I deltager i alle møder og arrangementer på skolen gennem hele skoletiden
 • At I orienterer lærerne, hvis der er omstændigheder omkring jeres barn, der skal tages hensyn til – eksempelvis diagnoser såsom sukkersyge, ADHD og angst.
 • At I orienterer skolen hvis der er omstændigheder i hjemmet, der forandrer sig. f.eks. skilsmisse, dødsfald eller andet, der vedrører barnet.

 

Lærere:  som elev og forældre kan I af skolens lærere forvente, at de er en del af en pædagogisk og fagligt udviklende arbejdsplads. Jeres lærere indgår i et kollegialt fællesskab, hvor faglig sparring og tæt samarbejde vægtes højt.  

I kan derfor forvente af skolens lærere: 

 • At hjemmet løbende holdes orienteret om den enkelte elevs trivsel og udvikling bl.a. via intra og årlige skole/hjem-samtaler. 
 • At lærerne har fokus på både faglig og social trivsel hos den enkelte elev og i forhold til fællesskabet.   
 • At lærerne tilrettelægger en nuanceret og alsidig undervisning. 
 • At lærerne er engagerede og faglig kompetente.

Åbent hus

Det er altid muligt at kontakte skolens kontor og aftale tidspunkt til et besøg og en rundvisning.
Ønsker man som forælder at være tilstede ved undervisning i klasserne, skal det på forhånd aftales med klassens lærere. 
Vi arrangerer åbent hus i forbindelse med emneuger på skolen, ligesom vi også i efteråret afholder åbent hus for elever til kommende 0. og 7. årgang.
Datoerne annonceres på hjemmesiden. 

Kontakt os

bubble