Sct. Michaels
Skole

På Sct. Michaels er vi sammen om at være og om at lære. Alle bidrager til at styrke og udfordre hinanden, så vi kan udfolde vores potentiale og mærke vores muligheder.

Undervisning

 

 

 

Fagformål

På Sct. Michaels skole følger vi Undervisningsministeriets Fællesmål, og vores afgangselever går til afgangsprøve.
 

Biologiundervisning på Sct. Michaels skole.

Undervisningen følger fælles mål fra Undervisningsministeriet.

Sct. Michaels skoles elever skal møde kondomer og anden prævention i seksualundervisningen. På vores skole, som er en katolsk skole, bliver eleverne i seksualundervisningen også gjort bekendt med kirkens syn på sex og prævention.

 

 

Lektionsplan

Lektionsplan

Karakterer

På Sct. Michaels giver vi karakterer fra 8. kl. Der afvikles terminsprøver i 8. og 9. klasse.

Eleverne går op til folkeskolens afsluttende prøver. 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/621020.aspx/

Ordblindhed

Det skønnes, at omkring 7-8 procent af den danske befolkning er i ordblindevanskeligheder, og på Sct. Michaels Skole har vi de senere år haft særlig fokus på de af vores elever, der er i risiko for at udvikle ordblindevanskeligheder. Det er børn, der scorer lavt i rim, skelnen af sproglyde og bogstavkendskab. Derfor screener vi eleverne allerede fra 0. klasse med Ordblinderisikotesten.

Vurderer vi, at eleven har behov for en tidlig indsat, så sætter vi ind med ekstra træning på små hold. Hvis indsatsen ikke hjælper, tester vi eleven med en ordblindetest i slutningen af 3. klasse. Ordblindetesten vil vise om eleven er i ordblindevanskeligheder, blot har fonologiske udfordringer eller ikke viser tegn på ordblindhed.

Hvis eleven er i fonologiske vanskeligheder eller ordblind, så tilbyder vi et kursus i brugen af kompenserende hjælpemidler. Eleven vil lære at anvende IntoWords Cloud og senere CD-ord.

De ordblinde elever bliver indmeldt i Nota, hvor de kan downloade bøger til både skole og fritid. På den måde får de mulighed for at følge med i undervisningen på lige fod med resten af klassen.

Bibliotek

Skolebiblioteket holder til i kælderen, hvor vi hele tiden prøver at fremvise det nyeste og mest spændende børnelitteratur til skolebørn. Vi indkøber løbende nye bøger, og vi holder fast i en høj litterær kvalitet blandet med titler, som elevernegerne vil læse. 

billeder-skolen/bibliotek.jpg


Der er udlån for alle klasser fra 0.-6. klasse, og de har fast bibliotekstid hver 14. dag.  Sammen med deres dansklærer bliver klassen præsenteret for nye bøger eller andre oplæg af bibliotekaren.  
Der er mulighed for lån, der støtter den individuelle læsetræning, samt bøger inden for eget interessefelt. 


Vi har også en omfattende samling af ungdomsbøger, som primært henvender sig til 7.-9. klasse.  


Bøgerne lånes for 30 dage ad gangen. Hvis bogen ikke er reserveret til anden låner, kan udlånet forlænges. Der er mulighed for at reservere udlånte bøger på bibliotekets hjemmeside, både hjemmefra og i udlånstimen. Bøger kan altid afleveres i afleveringskassen.  


Skolebiblioteket administrerer også alle udlån af taske- og engangsbøger til undervisningen, som bliver udleveret fra skoleårets start. 

Fordybelsesuger

 

På Sct. Michaels Skole har vi fire fordybelsesuger fordelt hen over skoleåret. Det betyder, at klasserne har samme fag hele dagen i disse uger. Det giver bedre mulighed for at lave film, tage på ture, få besøg af gæstelærere og i øvrigt fordybe sig i et fag, uden at være presset på tiden.

Hvis det er muligt, placeres også lejrskoler i fordybelsesugerne. Det betyder, at klasserne ikke skal have vikar, mens deres lærere er på lejr med andre klasser, de har blot fordybelsesdage med klassens øvrige lærere.

Fordybelsesugerne giver en dejlig afveksling i forhold til den daglige undervisning – og giver også lærere med få timer i en klasse mulighed for at lære klassen bedre at kende.

Sammenspil

På Sct Michaels er det muligt for eleverne på 5. og 6. årgang at gå til sammenspil. Elever, som vælger dette, får en times band-undervisning pr. uge, og holdene optræder ved skolens forårskoncerter og evt. andre lejligheder i løbet af et skoleår. Man tilmelder sig for ét år ad gangen, og tilmeldingen er bindende. 

Kor

Er du glad for at synge?
Vi har to kor på Sct. Michaels skole. Lillekor for 2.og 3.klasse og storekor for 4. og 5.klasse.

Vi arbejder med stemmetræning, traditionelle sange, rytmiske sange, kanons og flerstemmige sange.

Vi synger til forskellige arrangementer på skolen som f.eks. skolegudstjenesterne, Lucia-aften, jule - og forårskoncerterne.

Vi optræder nogle gange i løbet af året sammen med band og lillekor.

 

Åbent hus

Det er altid muligt at kontakte skolens kontor og aftale tidspunkt til et besøg og en rundvisning.
Ønsker man som forælder at være tilstede ved undervisning i klasserne, skal det på forhånd aftales med klassens lærere. 
Vi arrangerer åbent hus i forbindelse med emneuger på skolen, ligesom vi også i efteråret afholder åbent-hus for elever til kommende 0. og 7. årgang.
Datoerne annonceres på hjemmesiden. 

Kontakt os

bubble