Sct. Michaels
Børnehave

På Sct. Michaels er vi sammen om at være og om at lære. Alle bidrager til at styrke og udfordre hinanden, så vi kan udfolde vores potentiale og mærke vores muligheder.

Hverdagen i børnehaven

Børnehaven bygger på det kristne/katolske livs-og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse af den personlige værdig i mennesket, at lære børnene at skelne mellem godt og ondt, sandt og falsk. 

Vi ønsker, at det enkelte barn vil opleve og lære at være værdifuld, både i sig selv og som en del af fællesskabet.

For os er det vigtigt, at vi tilgodeser alle aldersgrupper, og at vi hele tiden arbejder på at udvikle børnene med fokus på deres ressourcer.

Vi giver børnene udfordringer, så de kan udvikle sig, samtidig med at vi styrker deres selvværd, selvtillid og koncentration.

Det hele med fokus på, at børnene skal trives og have det sjovt.

 

 

Normering

Sct. Michaels Børnehave er normeret til 60 børn. Da normeringen er baseret på et gennemsnit, kan vi i perioder være både færre og flere børn.

Børnene er fordelt på to stuer – Krudtuglerne og Spilopperne.

På stuerne er børnene blandet aldersmæssigt. Tanken er, at de små skal lære af de store, og de store skal lære fra sig.

Stuerne har en hel etage hver i vores forholdsvis nyrenoverede hus. Her er rig mulighed for at tilpasse rummene på begge etager til de aktiviteter, der skal være i løbet af dagen.

Stuerne er sammen hver morgen fra kl. 6.30-7.30, samt hver eftermiddag fra kl. 15.30-16.30.

 

Åbningstider

Børnehaven har åbent:

Mandag: 6.30 til 16.30

Tirsdag: 6.30 til 16.30

Onsdag: 6.30 til 16.30

Torsdag: 6.30 til 16.30

Fredag: 6.30 til 16.00

 

Aflevering

I Sct. Michaels Børnehave er det vigtigt, at der er tid til at tage imod hvert enkelt barn.

Vi prioriterer, at der bliver sagt ”godmorgen”, så alle føler sig velkomne.

Af sikekerhedshensyn er det vigtigt, vi får besked, hvis ikke det er forældrene selv, der henter barnet. Vi vil også gerne vide, hvis der er noget særligt, vi skal være opmærksomme på, eller som kan have betydning for barnets dag – det kan være en god oplevelse eller en træls morgen, som kan påvirke barnet.

Vi bestræber os på, at morgenen er stille og rolig, og at alle deltager i en aktivitet eller en leg.

Morgen/formiddag

Vi tilbyder morgenmad fra kl. 6.30 til 7.15.

Her vil der være mulighed for et stykke rugbrød med ost eller havregryn med mælk og rosiner.

Vores morgener skal være hyggelige, og ved morgenbordet sidder der en voksen og hygger med børnene. Her får vi mange gode, sjove og lærerige snakke.

Kl. ca. 7.30 går Spilopperne ovenpå.

Kl. 8.30 er der mulighed for en formiddagsmad for de børn, der vil have det. De tager en mad fra madkassen og måske lidt frugt eller grønt.

Kl. 9 går vi i gang med dagens aktivitet.

Aktiviteter

Kl. 9 starter vi dagens aktivitet.

Vi vægter den frie leg samt børnenes medbestemmelse højt, derfor er vores aktiviteter en god blanding af fri leg  samt voksenstyrede aktiviteter.

Vi vægter at børnene oplever:

 • Voksenstyrede aktiviteter hvor der er fokus på et specifikt emne, læring eller færdigheder.
 • Fri leg hvor de styrker deres sociale relationer, deres fantasi og hvor de lærer en masse om sig selv.
 • Medbestemmelse hvor børnene inddrages i forslag, planlægning og udførelse af dagens aktivitet.

Hvad betyder ”fri leg” i vores børnehave:

 • Børn leger det, de har lyst til – deraf ordet fri leg. De tager ting op som de lige finder på, eller oplevelser de  har haft, og de bearbejder de indtryk de får i den store verden.
 • Hvis vi som voksne blander os bliver legen hurtigt voksenstyret, og børnenes fokus forsvinder – legen går i opløsning.
 • Det er vores opgave at følge legen på sidelinjen uden at blande os. Vi iagttager og bliver klogere både på børnene og legen.
 • Reglerne i legen gør, at børnene lærer de sociale spilleregler. De lærer at vente og være tålmodige. De lærer om sig selv og egne grænser. De lærer at argumentere for det de gerne vil, samt at give efter engang imellem og indgå kompromis. De lærer at give plads til andre – og til tider selv tage plads. 
 • Opstår der konflikter, er det vores opgave at guide børnene igennem konflikten. Vi støtter, hjælper og kommunikerer for dem, så de på sigt selv kan løse diverse konflikter på en hensigtsmæssig måde.
 • I legen lærer børnene om følelser. En leg kan sprede glæde og latter, men også vrede og frustration – børnene lærer at håndtere dette på en hensigtsmæssig måde – igen til tider med hjælp fra de voksne. De lærer at det er ok både med positive og negative følelser.
 • Vi er med til at skabe nogle ydre betingelser, at være rollemodeller og observere. Vi skaber et frirum, der tillader børnene – med deres helt egen personlighed - at udfolde sig i ”den frie leg”. De bliver klar over egne ressourcer og begrænsninger, så de kan lære at sige til og fra, men mest af alt – så de bliver gode sociale medborgere.
 • Børnene danner sig selv – i samspil med andre.

Voksenstyrede aktiviteter:

Der er nogle ting børnene skal igennem i løbet af deres børnehavetid både kreativt og fysisk. I de voksenstyrede aktiviteter er det de voksne der bestemmer, hvad der skal laves.

Vi differentierer aktiviteterne, så den passer til de forskellige alderstrin.

Medbestemmelse:

Børnene skal føle sig set og hørt - derfor skal de også have en vis grad af medbestemmelse.

Det kan for eksempel være, at der tilbydes to-tre forskellige aktiviteter, og så må børnene selv bestemme, hvilken de vil deltage i.

Det kan også være børnene ytrer et ønske til en aktivitet, og så er det det, vi gør. Det vil ofte opstå spontant og kan derfor ikke planlægges på forhånd.

Måltider

Som før beskrevet har vi morgenmad kl. 6.30-7.15, og kl. 8.30 er der mulighed for en formiddagsmad fra madpakken.

Kl. 11.15 spiser vi vores medbragte madpakker.

Vi starter altid med en madsang eller med at sige tak for noget af alt det, vi er taknemmelige for.

Når vi spiser, sidder vi i en fast gruppe af børn og voksne.

De voksne spiser sammen med børnene, og sammen skaber vi en hyggelig atmosfære, hvor der er tid og ro til samtale og fordybelse.

Vi holder bordskik og sidder sammen, til alle er færdige med at spise.

Madpakken:

Vi sidder sammen til kl. 12, så der er god tid, og derfor er det vigtigt, at der er mad nok. Nogle børn spiser hurtigt, andre tager længere tid om det.

En god madpakke bestående af rugbrød, frugt og gnavegrønt holder energien oppe ved de fleste børn.

Vi har ikke nogen decideret madpakkepolitik, men vi opfordrer til, at man laver madpakken med tanke på, at det er dét, der skal holde energien oppe ved barnet.

Madpakken skal være sund og næringsrig, men må også gerne indeholde en ting, som barnet kan glæde sig til at spise til sidst. Det kan være lidt lækkert frugt, en ostehaps, en bolle eller andet.

Vi blander os ikke i indholdet af madpakken - men i rækkefølgen den bliver spist. Vi forbeholder os dog retten til at gå i dialog med jer, hvis vi synes, den bliver for usund.

Frugt:

Kl. ca. 14.15 spiser vi eftermiddagsmad. Børnene har selv en frugtpose med, og i denne må der være brød med pålæg, frisk frugt og grønt. Der må ikke være kiks eller andre snacks i frugtposen.

Eftermiddagen

Legeplads:

Vi er ude hver dag fra 12-14, med mindre det er farligt vejr, eller at det regner så meget, at alle er gennemblødte efter 5 minutter.

Det er derfor vigtigt, at barnet har tøj med efter årstiden, og at der altid er ekstra tøj i barnets kasse.

På legepladsen leger børnene med hinanden, eller der kan sættes aktiviteter eller lege i gang af de voksne.

Vi har klatrestativ, gynger, rutchebaner, cykler, sandkasse og vores skråning, så der er rig mulighed for bevægelse på vores nye legeplads, og der er aktiviteter for både små og store.

Sovebørn:

De børn der sover til middag bliver puttet ca. 12.15.

Vi har senge og sengetøj til dem, med mindre barnet har allergi og der skal speciel dyne eller pude til.

De sover ca. 1½ time – vækkes senest kl. 13.45.

Børnene må gerne medbringe bamse, sut, klud eller hvad der er behov for.

Samling af stuerne:

Vi samles på Krudtuglerne ca. 15.30 – tidspunktet afhænger af antallet af børn og personaler.

Samling

Nogle gange samles børnene på stuerne kl. 9, inden de går i gang med dagens aktivitet.

Til samling kan der være en leg, en bog, en sang eller noget læring.

Når vi har samling, er vi som voksne aktivt deltagende, og derfor er det rarest, hvis ikke der afleveres børn i tidsrummet 9-9.15.

Læreplanstemaer og hvordan vi arbejder med dem

Vi arbejder med vores læreplaner hver dag, men særligt om onsdagen har vi fokus på arbejdet med disse.

Børnene deles aldersmæssigt på tværs af huset kl. 9, og herefter starter det fokuserede læreplansarbejde.

De store børn arbejder med kultur, æstetik og fællesskab samt krop, sanser og bevægelse.

Mellemgruppen arbejder med natur, udeliv og science.

Yngstegruppen arbejder med kommunikation og sprog samt krop, sanser og bevægelse.

Temaerne er valgt for at børnene kommer igennem alle temaerne i løbet af børnehavetiden - men alle temaer bruges i hverdagen - enten planlagt eller spontant.

 

Fredagssamling

Hver fredag mødes stuerne for at ønske hinanden god weekend.

Som fast tradition beder vi Fadervor, og stuerne skiftes til at lave en aktivitet til fællessamlingen.

Det kan være en sang, en historie eller et lille skuespil.

Omkring højtiderne fortæller vi historien eller baggrunden for afholdelsen af højtiden.

Samarbejde med forældre

Samarbejdet med jer forældre er noget af det vigtigste i vores arbejde. Vi har brug for jer og jeres fortællinger om jeres dag, for at vi kan møde barnet, der hvor det er.

Har morgenen været supergod, eller har den været lidt træls, er det vigtigt, at vi ved det, da det kan have stor betydning for resten af barnets dag.

I det hele taget er samtalen med børn og forældre rigtig vigtig for os. Det er her, vi fornemmer og får en bedre forståelse for, hvem de - og I – er, det giver en god grobund for et godt samarbejde.

 

Aktuelt

Traditioner har en stor plads hos os

Før efterårsferien var hele børnehaven til høst andagt i Sct. Michaels kirke.

Alle...

Børnehaven nyder det er blevet vinter!

Endelig kom der masser af sne, så børnehavens børn har været ude for at lave snemænd,...

Besøgsdage til kommende 0.kl.

Åbent-hus med tilmelding. Den 30.11. og den 02.12. fra kl. 13.30 har vi åbent for...
Se alle indlæg
Se alle
indlæg

Indmelding
Det er nemt at indmelde dit barn

Indmeld mit barn

 

bubble