Sct. Michaels
Børnehave

På Sct. Michaels er vi sammen om at være og om at lære. Alle bidrager til at styrke og udfordre hinanden, så vi kan udfolde vores potentiale og mærke vores muligheder.

Praktisk info

Indmeldelse

Hvis I ønsker en rundvisning, kan børnehaven kontaktes på tlf. 75 52 28 34.

Ansøgningsskema til optagelse i børnehaven

Takster

2024: En børnehaveplads koster 2302 kr. pr måned i 11 måneder (juli er betalingsfri).

Beløbet betales forud – senest d. 5. hver måned.

 

Søskenderabat:

Der ydes søskenderabat i henhold til reglerne ved Kolding Kommune.

Rabatten søges ved Kolding Kommune ved at kontakte pladsanvisningen på pladsanvisningen@kolding.dk.

Har man søskende i Sct. Michaels Børnehave og Sct. Michaels skoles SFO, gives der halv pris på SFO-taksten.

Tilskud:

Tilskud til børnehave pladsen søges ved Kolding kommune – kontakt pladsanvisningen på pladsanvisningen@kolding.dk

Ved spørgsmål angående betaling kontaktes kontoret på mail post@sctmichaels.dk

Procedure i forbindelse med opstart

Optagelse i Sct. Michaels Børnehave sker efter følgende principper:

Alle børn optages og indplaceres på venteliste efter anciennitet, som afgøres af tilmeldingstidspunkt.

Søskende i børnehaven og skolen har fortrinsret.

Der kan søges plads hele året, og der fremsendes besked om tildeling af plads to måneder før pladsen er ledig.

Accept af pladstilbud skal meddeles børnehaven senest en uge efter meddelelse herom.

Opstart:

Det er en stor ting for et barn at starte i børnehave.

Vi ved af erfaring, at det er vigtigt, I som forældre giver jer god tid til at aflevere og hente de første par dage, barnet er i institutionen. Nogle har brug for en lang indkøringsperiode, og andre klarer sig med en enkelt dag. Det er ligeledes vigtigt, at I kontakter personalet, hvis der er noget, I er i tvivl om, eller hvis der er nogle oplysninger om barnet eller familien, som er af betydning for barnets adfærd og trivsel.

Feriekalender

Børnehaven er lukket:

-         Dagen efter Kristi himmelfart

-         Grundlovsdag

-         Uge 29 og 30

-         Mellem jul og nytår

Behovsåbent:

Børnehaven er åbent i det omfang, der er behov for det:

  • Uge 1
  • De tre dage før påske
  • Uge 27,28, 31 og 32

 

Eksterne samarbejdspartnere

Tilsyn:

Kommunen fører tilsyn med børnehaven. Der afholdes anmeldt tilsyn en gang om året.

PPR:

Børnehaven samarbejder med PPR

Aktuelt

Traditioner har en stor plads hos os

Før efterårsferien var hele børnehaven til høst andagt i Sct. Michaels kirke.

Alle...

Børnehaven nyder det er blevet vinter!

Endelig kom der masser af sne, så børnehavens børn har været ude for at lave snemænd,...

Besøgsdage til kommende 0.kl.

Åbent-hus med tilmelding. Den 30.11. og den 02.12. fra kl. 13.30 har vi åbent for...
Se alle indlæg
Se alle
indlæg

Indmelding
Det er nemt at indmelde dit barn

Indmeld mit barn

 

bubble